Platforma E-learningowa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi pakietami zajęć, w których platforma e-learningowa udostępniana jest za darmo. Pakiety takie dostępne są dla Kursów Hybrydowych oraz Zajeć Indywidualnych. Połączenie platformy z innymi formami nauki zdecydowanie zwiększa jej efektywność.

Jeśli zainteresowani są Państwo wyłącznie dostępem do platformy, ceny znajdują się poniżej.

Ceny obowiązujące przy zakupie dostępu do platformy e-learningowej

  Cena* Dodatkowe korzyści
1-3 miesięcy 30zł/miesiąc -
4-6 miesięcy 25zł/miesiąc -5% przy kolejnym zakupie dostępu do platformy
7 miesięcy i więcej 20zł/miesiąc -10% przy kolejnym zakupie dostępu do platformy

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Zamów dostęp do platformy

Analiza poziomu

Koszt wykonania usługi zależy od zakresu analizy jaki Państwa interesuje. Poszczególne ceny przedstawia poniższa tabela.

Analiza podstawowa

 • Gramatyka i słownictwo
 • Umiejętność rozumienia tekstu
 • Umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Umiejętność mówienia
 • Analiza wymowy
 • Spotkanie ze specjalistą w celu omówienia słabych i mocnych stron
 • 49.00* 

Analiza pełna

 • Gramatyka i słownictwo
 • Umiejętność rozumienia tekstu
 • Umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Umiejętność mówienia
 • Analiza wymowy
 • Spotkanie ze specjalistą w celu omówienia słabych i mocnych stron
 • 149.00* 

Analiza rozszerzona

 • Gramatyka i słownictwo
 • Umiejętność rozumienia tekstu
 • Umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Umiejętność mówienia
 • Analiza wymowy
 • Spotkanie ze specjalistą w celu omówienia słabych i mocnych stron
 • 99.00* 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Wydanie certyfikatu

Wydanie certyfikatu potwierdzającego poziom lub umiejętność jest zawsze poprzedzone przeprowadzeniem podstawowej analizy językowej. W zależności od rodzaju certyfikatu, jego wydanie może wiązać się z dodatkowymi zadaniami sprawdzającymi. Wszystkie analizy i zadania sprawdzające wliczone są w koszt wydania certyfikatu. Certyfikaty wydawane są w formie papierowej i cyfrowej w terminie 3 dni roboczych od wykonania wszystkich zadań sprawdzających przez zamawiającego.

Rodzaj certyfikatu Zadania sprawdzające Cena*

Certyfikat potwierdzający poziom językowy

 • podstawowa analiza poziomu
 • rozmowa kwalifikacyjna
99zł

Certyfikat potwierdzający konkretną umiejętność

 • podstawowa analiza poziomu
 • zadanie związane z wybraną umiejętnością

99zł

+ 30zł za każdą dodatkową umiejętność

Certyfikat potwierdzający znajomość języka z konkretnej dziedziny

 • podstawowa analiza poziomu
 • rozmowa kwalifikacyjna z zakresu sprawdzanej dziedziny
149zł

Zamów certyfikat

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Konsultacje Skype/Hangouts

Cena konsultacji uzależniona jest od ilości zakupionych spotkań. Każda konsultacja może potrwać maksymalnie 20 minut.

Liczba zakupionych spotkań Cena*
1-9 spotkań 30zł/konsultację
10-20 spotkań 25zł/konsultację
21 i więcej 20zł/konsultację

Zamów konsultacje

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.