Kurs Ogólny

Kurs OgólnyKurs ogólny skupia się na rozwoju trzech podstawowych umiejętności językowych: mówienia, czytania oraz słuchania, przy czym nacisk położony jest na zdolność mówienia. Poza tymi umiejętnościami, uczestnicy poznają i doskonalą słownictwo, gramatykę oraz wymowę, co pozwala na kompleksowe podniesienie poziomu językowego. Kurs ogólny skierowany jest do osób, które chcą posługiwać się językiem angielskim w różnych sytuacjach i kontekstach i chcą zyskać pewność siebie podczas prowadzenia rozmów w różnych sytuacjach.

Czytaj więcej: Kurs Ogólny

Zajęcia In-Company

zajęcia-in-company-600
Zajęcia In-Company to oferta przygotowana specjalnie dla przedsiębiorców lub firm, które chcą zwiększyć kompetencje swoich pracowników w zakresie języka angielskiego. Program zajęć In-Company jest opracowywany po konsultacji z klientem i określeniu celu szkolenia, liczby i wielkości grup oraz poziomu słuchaczy. Co ważne, osoba nadzorująca przebieg zajęć z ramienia firmy może na bieżąco sprawdzać listę obecności oraz postępy pracowników poprzez wirtualny dziennik dostępny w Internecie.
Czytaj więcej: Zajęcia In-Company

Kurs Egzaminacyjny

kurs-egzaminacyjny-600Kurs egzaminacyjny skupia się na przygotowaniu uczestników do konkretnego egzaminu z języka angielskiego. Na kursie uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności, które są niezbędne do zdania egzaminu na oczekiwanym poziomie. Poza rozwojem językowym, słuchacze poznają poszczególne typy zadań występujące na egzaminie i procedury ich rozwiązywania. Istotnym elementem kursu egzaminacyjnego jest również przekazanie uczestnikom informacji na temat strategii egzaminacyjnych, które pozwolą im uzyskać wyższe wyniki. Kurs egzaminacyjne zawsze oparty jest o podręcznik przygotowujący do egzaminu i spotkania, na których omawiane są części składowe egzaminu i efektywne sposoby ich rozwiązywania. Na spotkaniach ćwiczony jest również komponent ustny, jeśli dany egzamin taki zawiera.

Czytaj więcej: Kurs Egzaminacyjny

Zajęcia Indywidualne

zajęcia-indywidualne-600Zajęcia indywidualne to oferta skierowana do osób, którym zależy na elastyczności, bardzo wysokiej jakości zajęć i dostosowaniu metody nauczania do własnych potrzeb. Podczas zajęć w trybie 1-na-1 lektor przeprowadza analizę poziomu oraz potrzeb słuchacza i wraz z nim określa sposób prowadzenia zajęć jak i ich treść. Taki sposób nauczania gwarantuje bardzo szybki rozwój językowy, zwłaszcza jeśli chodzi o zdolności komunikacyjne.
Czytaj więcej: Zajęcia Indywidualne